Biograd na moru

Informacie o gradu

Biogad na moru

Povijesni izvori

Biograd na Moru (talijanski: Zaravecchia, mletački: Xara Vecia), čije ime znači u prijevodu Bijeli grad na moru, hrvatski kraljevski grad koji je u 11. stoljeću sjedište hrvatskih kraljeva i biskupa. 1102 tu je okrunjen hrvatsko-ugarski kralj Koloman. Dokaz bogate povijesti Biograda su su i slijedeći crkveni objekati:

  • sv. Stošija (1761).
  • ranoromanička crkva sv. Ante (13. st.).
  • sv. Roko (16. st.).
  • bazilka sv. Ivana (11.st.), koja je preživjela pljačku za vrijeme Venecije godine 1125

Više o povijesti grada možete pronaći Gradskom muzeju, koji je otvoren tijekom ljetnih mjeseci, te u večernjim satima, a nalazi se u samom centru grada na rivi.

Najveći razvoj Biograd doživljava u vrijeme kada je bio glavni grad hrvatske srednjovjekovne kraljeve vladavine hrvatsko-ugarskog kralja Kolomana. Važnost hrvatskog grada Biograda diže se u vrijeme vladavine kralja Petra Krešimira IV. u drugoj polovici 11. stoljeće. Biograd tada postaje sjedište biskupije, i jedno od glavnih sjedišta hrvatskih kraljeva. Kralj Petar Krešimir IV. omogućuje gradnju katedrale sv Ivana i istoimeni benediktinski samostan a 25 ožujka 1060 mu je dan i kraljevski imunitet. Centar antičkog grada nalazi se na poluotoku.

Do kraja 19. stoljeća grad je imao zidine s kružnim kulama. Katedrala, trobrodna bazilika svetog Ivana bila je razoren a ostaci bazilike su otkriveni i konzervirani. Od ženskog samostana Sv. Tome ostaju samo temelji. U blizini drevnog naselja pronađeni su ostaci male crkve podrum, a u blizini i hrvatski grobovi. Župna crkva sv. Stošije ima barokne oltara, od kojih je jedan od pozlaćena drva. Unutar antičkih zidina nalazile su se i crkve Sv Roka i Sv. Ante. U široj okolici grada pronadjeni su brojni antički ostaci te antički aquadukt. U Gradskome muzeju u Biogradu je arheološka zbirka pretpovijesnih, antičkih i ranohrvatskih nalaza, kao što je utovar tereta iz kraja 16. 1202 kada je Zadar bio pod Venecijom i križari vodili svoj četvrti križarski rat, mnogo stanovnik aje iz grada Zadra prebjeglo i naselilo u Biograd na Moru. Nakon što se narod vratio u Zadar i obnovio ga obnoviti, počeli su Biograd nazivati stara Zara (Zara Vecchia). Tijekom 13. i 14 stoljeća gradom su vladali knezovi Cetine, vitezovi templari i vojvode od Vrane Šubić Bribirski. 1409 grad je registriran u u Mletačkoj Republici, te je ostao njenim dijelom sve do njena raspada u 1797. Tijekom Mletačko-turskih ratova, grad je u velikoj mjeri oštećen u godinama 1521 i 1646 je čak bio i spaljen. U 16. i 17 stoljeću u Biogradu je formirana Hrvatska vojske, što je bilo značajno je u ratu protiv Turaka. Od 1991-93, grad biva opet je oštećen u dugoročnim bombardiranjima od strane srpskih snaga tijekom hrvatskog rata za nezavisnost.

Foto galerija

Prijevodi

Odkazy