Biograd na moru

Informace o městě v Chorvatsku

Biogad na moru

Historie a památky

Biograd na Moru (italsky: Zaravecchia, benátsky: Xara Vécia), jehož název znamená v překladu Bílé město na moři, je chorvatské královské město, které bylo v 11. století sídlem chorvatských králů a biskupů. V roce 1102 je zde korunován chorvatsko-uherský král Koloman. Důkazem bohaté historie Biogradu na Moru jsou čestné církevní stavby:

  • kostel Sv. Stošije (1761.)
  • raně románský kostel Sv. Ante (13. st.)
  • kostel Sv. Roka (16. st.)
  • bazilika Sv. Ivana (11.st.), která přežila Benátské plenění v roce1125.

Více se o historii města můžete dozvědět ve vlastivědném muzeu, které je otevřeno v průběhu letních měsíců i ve večerních hodinách a nachází se na pobřeží.

Největší rozkvět Biograd na Moru zažil za časů, kdy byl hlavním městem chorvatských středověkých králů za vlády chorvatsko-uherského krále Kolomana. Význam Biogradu jako chorvatského města se zvedá za vlády krále Petra Krešimira IV. v druhé polovině 11. století. Stává se sídlem biskupství a jednou z hlavních rezidencí chorvatských králů. Král Petar Krešimir IV. nechává postavit katedrálu Sv. Jana se stejnojmenným benediktinským klášterem a 25. března 1060 mu uděluje královskou imunitu. Srdce antického osídlení se nachází na malém poloostrově.

Do konce 19. století mělo město opevnění s kruhovými věžemi. Katedrála, trojlodní bazilika Sv. Jana, byla zničena a pozůstatky trojlodního baziliky při klášteře sv. Jana byly odkryty a zakonzervovány. Ze ženského kláštera Sv. Tomáše (Samostan Sv. Tome) zůstaly pouze fragmenty. V okolí antického osídlení byly nalezeny pozůstatky menšího kostela se sklepením a v jeho blízkosti chorvatské hroby. Farní kostel sv. Anastázie  má  barokní oltáře, z nichž jeden je z pozlaceného dřeva. V okolí antického osídlení byly nalezeny také malé kostelíky  Sv. Rocha a Sv. Antonína. V širším okolí se nacházejí pravěká naleziště a zůstatky antického aquaduktu.

Městské muzeum v Biogradu má archeologickou sbírku s pravěkými, antickými a raněchorvatskými nálezy, jako je např. lodní náklad z konce 16. st. V roce 1202, když byl Zadar (Zara) okupován Benátčany a křižáky ze čtvrté křížové výpravy, uteklo mnoho obyvatel do Biogradu. Poté, co se občané do Zadaru vrátili a obnovili jej,  začali Biograd nazývat Stará Zara (Zara vecchia). Během 13. a 14. století bylo město pod vládou vévodů z Cetiny, templářských rytířů z Vrany a vévodů Šubić z Bribiru. V roce 1409 bylo město začleněno do Benátské republiky a zůstalo její součástí až do jejího konce v roce 1797.

Během benátsko-tureckých válek bylo město značně poškozeno a v letech 1521 a 1646 dokonce vypáleno. V 16. a 17. století se v Biogradu formovala chorvatská armáda, která se značně angažovala ve válce proti Turkům. V letech 1991-93 bylo město značně poškozeno dlouhodobým bombardováním srbskými jednotkami během chorvatské války o nezávislost.

Fotogalerie

Překlady

Odkazy